Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

Súkromie

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi na ochranu údajov v dáta-údaje hráčov, chráni osobné údaje registrovaných osôb predovšetkým proti neoprávnenému prístupu, zmene, vymazaniu,náhodnému zničeniu alebo proti poškodeniu týchto údajov. Osobné údaje registrovaných osôb bez ich predošlého súhlasu organizátor neposkytne tretím stranám.

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade platnými právnymi predpismi na ochranu údajov, môže poskytnúť tieto údaje v prípade nevyhnutnej potreby štatným orgánom.

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov sa zaväzuje, že zaregistrovaná osoba-hráč kedykoľvek – po identifikácii – môže požiadať o informáciu, že ako sa zaobchádza s jeho osobnými údajmi – požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Organizátor je oprávnený aj bez súhlasu čitatela stránky www.bestmagazin.sk spracovávať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel registrácie na stránke a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Niektoré časti webovej stránky www.bestmagazin.sk požadujú – sú viazané na registráciu na stránke.  Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

So žiadosťami o registráciu ako aj osobnými údajmi poskytnutými pri registrácii organizátor  zaobchádza dôverne, v súlade s platnými právnymi požiadavkami, a vykoná všetky možné technické a bezpečnostné opatrenia , aby sa zabránilo uniknutiu osobných údajov a aby sa nedostali do rúk neoprávnených užívateľov.  Osobné údaje registrovanej osoby môže spravovať organizátor iba v tom prostredí – okruhu,  s ktorým registrovaná osoba výslovne pri registrácii súhlasil.

Dôvody správe dát k registrácii na stránke sú: umožniť získať identity víťazov,  uľahčiť a podporiť oblúbenosť stránky v dalšom rozvoji, Odoslanie reklamných ponúk – reklamné správy/ služby , spoločne s ďalšími spoločnosťami odporučenie a ponúkanie výrobkov, či služieb , štatistická analýza, marketingové účely.

Registrovaný čitatel stránky dobrovoľne prispeje na poskytnutie nasledujúcich svojich údajov, ktoré sú nasledovné: Meno a Priezvisko, E-mailová adresa, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo, Mesto, pohlavie.

S registrácou taktiež súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byt použité na reklamné a informačné účely.

Registrovaný čitatelia pri registrácii na stránku súhlasia aj s samotným akceptovaním Všeobecných podmienok používania stránky www.bestmagazin.sk  t.j.  akceptovaným ,, Pravidlá a podmienky,, súhlasia, aby na ich e-mailové adresy boli zasielané aj informačné alebo reklamné e-maily.

Registrovaní čitatelia si s registráciou berú na vedomie, že zadané informácie a dáta sú dobrovoľné a kedykoľvek ich môžu požiadať o vymazanie , alebo aj môžu sami vymazať svoje údaje a zrušiť svoju registráciu kliknitým na odkaz na spodku každého e-mailu, čo dostali od organizátora. Spoločne s odstránením registracie zaniknú aj prístupy, výhody a všetky služby, ktoré boli pri registrácii k dispozícii.

Ostatné a záverčné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel,či na zmenu obsahu stránky kedykoľvek aj počas plného využitie návštevníkmi a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri zmene vlastníka stránky, všetky pravidlá,práva a povinnosti prechádzajú na nového vlastníka – majiteľa stránky. Majiteľ je výhradným vlastníkom textov, obrázkov, každého detailu, celého konceptu stránky a aj celého obsahu na stránke / doméne tehlickynabrusku.sk  a na jej všetkých podstránkach a je jediným vlastníkom tohto portálu.

Systém, stránka, koncepty textov a obrázkov atd na stránke www.bestmagazin.sk je stránka, ktorá sa špecializuje na motivačné články a citáty na uzemí Slovenskej a Českej republiky a preto akékoľvek kopírovanie, napodobnenie konceptu stránky, či nejakej časti sa podľa súčasnej platnej legislatívy Slovenskej a Českej republiky sa považuje za trestný čin a je to vážne porušenie práv duševného vlastníctva.

Majitel stránky nie je zodpovedný a vylučuje akúkoľvek náhradu, či nárok na náhradu škody alebo súdné cesty – jednania počas sledovaniu stránky, a taktiež nie je zodpovedný za možné nedostatky alebo závady vyplývajúce z obsahu stránky a k tým súvisiace náklady, škody, straty.

Tieto Všeobecné podmienky používania stránky www.bestmagazin.sk nadobúdajú platnosť dňa 1. júna  2015 a platia do odvoľania.

Majitel stránky

V Bratislave dna 01.06.2015